Illustrasjon av kontorlokalet i bygg A — to pulter med stasjonær mac og tre kollegaer som diskuterer i bakgrunnen
Illustrasjon av kontorlokalet i bygg A — fotballspill i forgrunnen og to kollegaer som sitter ved et bord i bakgrunnen

Dagens standard

Dagens standard i kontorlokalene — oversiktsbilde over lokalet
Dagens standard i kontorlokalene — kontorstol, skjerm og utsikt over parken
Dagens standard i kontorlokalene — oversiktsbilde over arbeidspultene
Dagens standard i kontorlokalene — resirkuleringsstasjon

Interessert?

Kontakt megler