Internasjonal IT-gigant flytter til Lysaker Park!


For Storebrand, som drifter landemerket på Lysaker, er det en fjær i hatten at IT-selskapet Cognizant har valgt å flytte fra IT-miljøet på Fornebu til trafikknutepunktet på Lysaker.


Det velkjente landemerket langs E18 ved Lysaker-lokket, har siden 80-årene huset giganter som Aker, Kværner og Storebrand.

En ny gigant som på nyåret flytter inn i nyoppussede lokaler i Lysaker Park, er IT-selskapet Cognizant – som på verdensbasis har hele 288.000 ansatte. I Norge har de ca. 500 ansatte, fordelt på fire kontorer, og virksomhetsområdene er i hovedsak å bygge fremtidsrettede IT-løsninger, spesielt innenfor digital business og infrastruktur. Men hva slags kriterier la de til grunn da de skulle ut og finne nytt hovedkontor?

– Vi forberedte oss veldig godt og satte opp en kriterieliste med en klar poengmatrise. Det var mye å ta hensyn til: 1) Økonomi/finansielle krav, 2) plankrav, 3) bygget og fasiliteter, 4) beliggenhet/tilgjengelighet og 5) tidsrisiko/timing. Vi sjekket ut 8-10 lokaler som matchet våre krav og endte med to finalelokaler, forteller eiendomssjef i Cognizant, Steve Patric Lindberg.

Han forteller om en spennende prosess der Lysaker Park fikk flest poeng i matrisen.

– Vi likte eiendommen i sin helhet og synes det er spesielt spennende med konseptet flerbrukerbygg, som handler om at flere bedrifter kommer sammen om bruken av ett bygg. Nærhet til Lysaker stasjon med kollektivtrafikk og Flytog var veldig viktig for vår tilgjengelighet til kundene – vi er et internasjonalt selskap som er avhengig av god mobilitet. Til tross for dette gjør vi vårt ytterste for å være miljøbevisste og kun reise når det er helt nødvendig. Det var også viktig at Storebrand var profesjonelle og kunne tilby oss det vi forventet.

Men var Cognizants ledelse opptatt av de ansattes behov oppi det hele?

– Absolutt, vi er opptatt av at de ansatte har god reisevei og trives på jobben. Det er også utrolig viktig for oss at nyutdannede i Oslo opplever oss som attraktive med tanke på kollektivtrafikk. Og når det gjelder servicetilbud på jobb, vil vi nå lykkes godt med både egen gymsal, hyggelige uteområder i grønne lunger, en flott, ny kantine, kaffebar og nyoppussede fellesarealer. Aktiv kulturbygging og godt arbeidsmiljø skal sveise våre ansatte enda bedre sammen.

Steve Patric Lindberg forteller at selskapet tenker fremover, på organisasjonsmetodikk og på rekruttering. Nærhet til kollektivtrafikken er veldig viktig, samtidig som Lysaker Park har nok av parkeringsplasser.

– Miksen er optimal – akkurat som poengmatrisen vår viste, avslutter Lindberg.

Megler Live Melhuus i Malling & Co er veldig fornøyd med at Cognizant snart flytter inn i Lysaker Park og er overbevist om at selskapet får oppfylt alle sine krav og ønsker der.

– For et internasjonalt selskap av en slik størrelse, var den umiddelbare nærheten til kollektivknutepunktet Lysaker stasjon med Flytog, buss og tog av avgjørende betydning for valget. Cognizant får også super eksponering ut mot E18, som vil bety mye for å gjøre selskapet enda bedre kjent mot yngre målgrupper. Dessuten vil de betydelige oppgraderingene som bygget nå skal få, øke trivselen for leietakerne. Ny fresh resepsjon, flunkende ny kantine, koselige sittegrupper og nye sosiale soner vil løfte hele opplevelsen av bygget, forteller megleren.

 

Bærekraftig bygg

Storebrand har lenge vært et forbilde innen bærekraft, og ble i 2017 kåret til verdens nest mest bærekraftige selskap. Men klarer et stort bygg fra 80-årene seg mot de nyere byggene?

– Lysaker Park klarer seg veldig bra, og er bærekraftig etter dagens standard. Det ble totalrehabilitert fra 2006 til 2009. Den gangen satte vi uvanlig strenge krav til materialer og produkter for å sikre lang levetid, og ikke minst for å unngå helse- og miljøskadelige stoffer. I tillegg ble det ett av landets første lavenergibygg med energikarakter B. Det har gjort at vi nå kan vise til karakteren Excellent på miljøsertifikatet Breeam In-Use. Vi driver miljømessig godt, har lavt energi- og vannforbruk, tilpasset ventilasjon og godt inneklima, forteller Unn Hofstad, bærekraftansvarlig i Storebrand Eiendom.

Jobben hennes er å holde Storebrand i toppsjiktet innen bærekraft i forvaltningen av eiendomsinvesteringene.

– Vi skal bidra til en utvikling som tilfredsstiller dagens behov, uten at det går på bekostning av framtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. På Lysaker Park holder vi en høy standard som kommer leietakerne til gode – både miljømessig og kostnadsmessig. Ikke minst har inneklimaet stor betydning for medarbeidernes produktivitet, noe som er en nøkkelfaktor for bedrifters lønnsomhet.

Unn Hofstad er veldig fornøyd med den prosessen Cognizant og Storebrand har kjørt sammen, og ser frem til at den nye leietakeren skal få oppleve alle byggets fordeler i hverdagen. Hun forteller også at Lysaker Park-bygget har fått navnet sitt på grunn av de store, flotte uteområdene.

– Eksisterende leietakere i Lysaker Park har stor glede av de flotte uteområdene, både som rekreasjonsområde, lunsjterrasse om sommeren og til uformelle møter. Nå gleder vi oss til at enda flere leietakere kan få glede av bygg og park, avslutter Hofstad.

Flytte til Lysaker Park?

For mer informasjon om ledige kontorer i Lysaker Park,
kontakt Malling & Co ved rådgiver utleie:

Live Melhuus

958 04 270

Gi oss samtykke under hvis du ønsker oppdateringer og informasjon om Lysaker Park i fremtiden.